Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Kwaliteitsbeleid


NHG praktijkaccreditatie


NHG logo

Sinds september 2012 is de praktijk geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Deze accreditatie is een kwaliteitswaarborg / certificering toegekend door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit betekent dat we goede kwaliteit leveren en ook actief zijn om ons eigen werk te verbeteren. Deze accreditatie wordt jaarlijks herhaald. Kortom, u bent en blijft verzekerd van goede zorg in onze praktijk en u kunt erop vertrouwen dat we kritisch naar onszelf kijken en onszelf voortdurend proberen te verbeteren.

Vanaf 2015 doet de praktijk mee aan de zogenaamde "regio-accreditatie'', zodat uiteindelijk alle huisartspraktijken in Deventer en Omstreken dit NHG-keurmerk van "NPA-geaccrediteerde praktijk" verwerven.

- Jaarverslag 2013 (bijlage)

- Jaarverslag 2014 (bijlage)

- Jaarverslag 2015 (bijlage)

- Beleidsplan 2015 (bijlage)

- Jaarverslag 2016 (bijlage)

Een klacht


In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken. Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een email te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770, Irene Jorna. Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een afspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kijk op www.skge.nl.

Dudokstraat 16 a
7425 CR Deventer
tel 0570-653355
fax 658755
Spoedlijn: 653355 toets 1 in het keuzemenu