Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Praktijknieuws

Accrediatie

Ook dit jaar is onze praktijk weer bezocht voor de jaarlijkse NPA accreditatie. De auditor was weer tevreden en onze praktijkaccrediatie is weer met drie jaar verlengd. Daar zijn we heel blij mee.

Zwangerschapsverlof

Ines Krabben is met zwangerschapsverlof. Ze komt over 4 maanden weer terug.

Zelfstandige periode

Ines Krabben, de huisarts in opleiding, heeft van 7 t/m 18 januari haar zelfstandige periode. Ze moet dan zoveel mogelijk alleen de praktijk draaiende houden. In deze periode zal Dr. Teunissen alleen op maandag aanwezig zijn en Dr. van Die alleen op vrijdag.

Aanvraag herhaalrecepten en emailconsulten via website niet meer mogelijk

Vanwege de nieuwe privacywet is het niet meer mogelijk om via de website een herhaalrecept of een emailconsult aan te vragen. U kunt zich wel aanmelden bij MijnGezondheid.net. Via deze beveiligde site kunt u online een afspraak in plannen, een email consult aanvragen, in uw dossier kijken en een herhaalrecept aanvragen.

Nieuwe assistente en een praktijkmanager

Vanaf 1 oktober hebben we een nieuwe assistente, Jacqueline Petrie. Zij vervangt Karin Born. Tevens hebben we vanaf dat moment een praktijkmanager, Natasja Baan. Zij neemt de nodige administratieve taken van ons over zodat we ons meer op de patienten kunnen richten.

Sabina tijdelijk afwezig

Sabina Paalman (POH somatiek) is tijdelijk uitgevallen. Haar spreekuur wordt tijdeljk overgenomen door Diny Westerweel en Marieke Veldhausz-Eilander.

Griepprik

Op 18 oktober worden de griepprikken gegeven. Als u voor een griepprik in aanmerking komt ontvangt u een uitnodiging.

nieuwe huisarts in opleiding

Vanaf 1 september is Ines Krabben onze nieuwe huisarts in opleiding. Voor Ines is dit het laatste jaar van haar opleiding.

Opleiding afgerond

Marieke Eefting heeft inmiddels haar opleiding tot huisarts afgerond. De komende maanden hebben we geen huisarts in opleiding. Mogelijk komt er vanaf september weer een nieuwe.

Nieuwe assistente

Zoals u mogelijk al gemerkt heeft hebben we sinds kort een nieuwe assistente, namelijk Karin Born. Vanwege toenemende drukte hopen we met meer assistentie u beter van dienst te zijn.

Zelfstandige periode

Marieke Eefting, onze huisarts in opleiding, moet in het kader van haar opleiding de praktijk van 6 t/m 17 november alleen draaien. Dr. van Die en dr. Teunissen zijn deze weken daarom niet aanwezig in de praktijk. Marieke is met haar laatste jaar van de opleiding bezig. We hebben er alle vertrouwen in dat deze weken goed verlopen.

Griepprik

Op donderdag 9 november worden de griepprikken weer gegeven. Als u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u daarvoor een uitnodiging.

Nieuwe huisarts in opleiding

Annemieke Lohman heeft haar opleiding tot huisarts afgesloten. Inmiddels hebben we een nieuwe huisarst in opleiding, Marieke Eefting. Ze zit in het derde jaar van haar opleiding en is dus bijna klaar. Ze doet zelfstandig spreekuur en zo nodig heeft ze overleg met een van de huisartsen.

Mijngezondheidsnet of 'dokter dichtbij app' voor o.a. online afspraken maken

Vanaf heden is het in Deventer en omstreken mogelijk om via de app 'dokter dichtbij' of via mijngezondheid.net, online afspraken te maken met uw huisarts, een vraag te stellen per beveiligde email, een herhaalrecept aanvragen of uw gegevens in te zien. Dit geldt ook voor u. Heeft u belangstelling klick dan hier.

Een website voor vrouwen met ongewild urineverlies

Dr. Teunissen heeft samen met het Radboudumc een website ontwikkeld om vrouwen met ongewild urineverlies te behandelen. Het is een behandeling die overgekomen is vanuit Zweden en aldaar heel effectief is. Kijk eens op de site www.baasoverjeblaas.nl of dit mogelijk ook iets voor u is.

praktijk opnieuw geaccrediteerd

We zijn op 22 december opnieuw bezocht door de NPA voor de praktijkaccreditatie. De praktijk heeft opnieuw het keurmerk 'geaccrediteerde praktijk' gekregen. Hier zijn we heel blij mee.

Diny klaar met de opleiding praktijkverpleegkundige

Diny heeft haar opleiding tot praktijkverpleegkundige somatiek afgerond en gaat vanaf 1 januari 1 dag in de week werken als verpleegkundige. Ze gaat hetzelfde werk doen dan Sabina, namelijk begeleiden van patienten met diabetes mellitus, COPD of astma en screening op een verhoogt risico op hart en vaatziekte. Ze deed dit ook al 1/2 dag in het kader van haar opleiding. Nu wordt dat dus een gehele dag.

Zelfstandige periode

Annemiek Loman, onze huisarts in opleiding, moet vanaf 7 t/m 18 november haar zelfstandige periode doen. Dit betekent dat de praktijk gewoon bereikbaar is en dat u gewoon een afspraak kunt maken alleen zijn dr. Teunissen en dr. van Die niet aanwezig.

Griepprik

Op donderdag 27 oktober wordt de griepprik gegeven vanaf 17.00 uur. Als u voor de griepprik in aanmerking komt heeft u een oproep ontvangen.

Project slaapmedicatie en rustgevende tabletten

Chronisch gebruik van slaapmedicatie of rustgevende tabletten kunnen allerlei vervelende bijwerkingen veroorzaken. We hebben als praktijk besloten om patienten die dit soort medicijnen langdurig gebruiken een keer uit te nodigen voor een gesprek. Annelies Peters zal dit gesprek verzorgen en u daarvoor uitnodigen. Het gesprek is erop gericht om de voor en nadelen van de medicijnen nog eens een keer te bespreken en te kijken of er misschien alternatieven zijn. We hopen dat u daarvoor open staat.

Praktijk accreditatie

De praktijk is op 5 januari weer gecontroleerd om te kijken of we nog steeds aan de normen van de praktijkaccreditatie voldoen. Ook dit keer bleek dat we aan alle voorwaarden voldoen. We hebben opnieuw het keurmerk 'NPA praktijkaccreditatie' gekregen. We zijn hier weer blij mee.

Diny is gestart met de opleiding POH somatiek

Diny gaat naast haar werk als assistente ook een opleiding doen als praktijkondersteuner somatiek. Ze zal dan samen met Sabina patiënten begeleiden met diabetes mellites, astma, COPD en patiënten een verhoogd risico op hart en vaat ziekte.


LSP (Landelijk Schakelpunt)

Omwille van de beschikbaarheid van medische gegevens in noodsituaties is het "Landelijk Schakelpunt" ingericht. Daarmee kunnen aan huisartsen, specialisten en apothekers tijdelijk inzage gegeven worden van belangrijke medische gegevens.
Als u van tevoren geen toestemming heeft verleend, is het op het moment van een spoedsituatie niet mogelijk om dan uw gegevens in te zien, ook niet van uw medicatie. De kans op vertraging en fouten bij uw behandeling neemt daarmee toe.

We verwachten dat het overgrote deel van de patiënten de zin en de veiligheid van deze maatregel zal inzien, en die toestemming zal geven. Echter: we moeten die toestemming wel vastleggen! In December 2016 moet van minimaal 80% van alle patiënten vastgelegd zijn of zij wel of geen toestemming verlenen. De tijd dringt dus. Wij raden u aan om in te stemmen met uitwisseling van gegevens om de veiligheid in de zorgverlening beter te waarborgen. Maar ook als u die toestemming niet wilt geven: vult u alstublieft het formulier in en geef ons uw beslissing door.

Meer informatie? Zie o.a. www.vzvz.nl.

Aangezien we van meer dan 50% van de patiënten de toestemming moeten hebben voor januari 2016 om soepel over te kunnen gaan op het andere systeem willen we uw verzoeken ons zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over uw eventuele toestemming. Op deze manier kunnen we gebruik blijven maken van uw gegevens op de huisartsenpost of andere huisartsenpraktijken in Colmschate,

Nieuw gezicht in de praktijk

Sinds april 2014 werkt Annelies Peters als POG GGZ in de praktijk. De POH-GGZ is een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg biedt op het terrein van de geestelijke gezondheid. Direct en dichtbij vanuit de praktijk van de huisarts.
De POH-GGZ werkt nauw samen met de huisartsen. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vinden vaak plaats op verwijzing van de huisarts. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

Het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patiënten wordt niet aangesproken.Zo is de hulp en ondersteuning laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar.

De POH-GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen en problemen in de opvoeding behoren.


Dudokstraat 16 a
7425 CR Deventer
tel 0570-653355
fax 658755
Spoedlijn: 653355 toets 1 in het keuzemenu